Szolgáltató, adatkezelő: 
Mentors International Team sro
Íme: Budovateľská 1409/37 Komárno 94501 Slovakia
Regisztrációs szám: IČO 44 957 611 
Adószám: DIČ 2022896370

Az alábbi tájékoztatás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint történik.

Jelen adatvédelmi szabályzat szabályozza: teachersmarketing.com

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: 
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei
Név: Mentors International Team sro
Székhely: 945 01 Komárno Budovatelska 37
E-mail: hello@teachersmarketing.com 

Telefon: 0036707586371

Az alábbi tájékoztatás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint történik.

Jelen adatvédelmi szabályzat szabályozza: teachersmarketing.com
Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: 
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Webshop működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. 

Jelszó:A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartás.
Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, abban az esetben az érintett törlési kérelméig tart. 
Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: 
A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai és könyvelője kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 945 01 Komárno Budovatelska 37 címen,
e-mail útján a/az hello@teachersmarketing.com  e-mail címen,
telefonon a 0036707586371 számon.

Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység

Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) - látogatottsági statisztikák;
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések;
Posta. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ) – csomagszállítás;
Slovenská pošta, a. s.(Partizánska cesta 9975 99  Banská Bystrica) – csomagszállítás;
Foxpost(Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A ) – csomagszállítás;

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók közül harmadik országbeli adatfeldolgozók a következők: 
Clickfunnels (Amerikai Egyesül Államok), 
Klavyo (Amerikai egyesült Államok),
Stripe (Amerikai egyesült Államok) GetResponse (Lengyelország)

Az érintett harmadik országok vonatkozásában kivétel nélkül hatályban van az Európai Bizottságnak a Rendelet 45. cikke szerinti megfelelőségi határozata. 

Adatkezelő a személyes adatokat egyéb harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

Hírlevél, DM tevékenység
A Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

A Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

A feliratkozás időpontja
IP cím a feliratkozáskor
Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/ Tiktok közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


teachersmarketing.com 

teachersmarketing.com 

Adatvédelmi irányelvek
Hatályos ettől a naptól: 27 Május 2022
teachersmarketing.com | Copyright ©2022 | Minden jog fenntartva